Prehľad o organizácii
ACP Trading s.r.o.
Ľ. Fullu 16, 960 01 Zvolen
36639125
2022026512
Nemá
nezistený
29.06.2005
05.01.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,79
1,43
0,02
155,7 %
-16 tis. €
-267 116,7 %
2020/2019
37,7 tis. €
-3 %
2020/2019
-0,79
-306 719,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk ACP Trading s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ACP Trading s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
-1,69
-0,56
0,09
0,17

Zisk pred zdanením ACP Trading s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ACP Trading s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ACP Trading s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ACP Trading s.r.o.


Konateľ ACP Trading s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ACP Trading s.r.o.


Predmet činnosti ACP Trading s.r.o.


Kataster ACP Trading s.r.o.


Skrátené výkazy ACP Trading s.r.o.