Prehľad o organizácii
Compusult s.r.o.
Hliník 719/13, 977 01 Brezno
36639133
2022035994
Nemá
nezistený
29.06.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Compusult s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Compusult s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Compusult s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Compusult s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Compusult s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Compusult s.r.o.


Konateľ Compusult s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Compusult s.r.o.


Prokurista Compusult s.r.o.


Predmet činnosti Compusult s.r.o.


Kataster Compusult s.r.o.


Skrátené výkazy Compusult s.r.o.