Prehľad o organizácii
VM corporation s.r.o.
ul. Oslobodenia 11, 976 13 Slovenská Ľupča
36639141
2022025060
SK2022025060
1 zamestnanec
29.06.2005
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,53
-0,64
0,67
17,1 %
-6,65 tis. €
-29,8 %
2022/2021
6,77 tis. €
-6,5 %
2022/2021
-0,53
-96,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VM corporation s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby VM corporation s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,57
0,83
0,17
1,63

Zisk pred zdanením VM corporation s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA VM corporation s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VM corporation s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VM corporation s.r.o.


Konateľ VM corporation s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VM corporation s.r.o.


Predmet činnosti VM corporation s.r.o.


Kataster VM corporation s.r.o.


Skrátené výkazy VM corporation s.r.o.