Prehľad o organizácii
PSYCH LC, s.r.o.
P. Rádayho 1869/16, 984 01 Lučenec
36639150
2022025511
Nemá
2 zamestnanci
29.06.2005
Ost.zdravotná star.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,38
0,48
1,15
21 %
13,9 tis. €
7 631,1 %
2022/2021
98,3 tis. €
41,9 %
2022/2021
0,38
3 855,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PSYCH LC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PSYCH LC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
4,13
0,79
0,1
4,63

Zisk pred zdanením PSYCH LC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PSYCH LC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PSYCH LC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PSYCH LC, s.r.o.


Konateľ PSYCH LC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PSYCH LC, s.r.o.


Predmet činnosti PSYCH LC, s.r.o.


Kataster PSYCH LC, s.r.o.


Skrátené výkazy PSYCH LC, s.r.o.