Prehľad o organizácii
AUTO CAR - BB, s.r.o.
Tulská 8515/8, 960 01 Zvolen
36639168
2022033739
SK2022033739
2 zamestnanci
29.06.2005
Predaj automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,44
56,8 %
2,25 tis. €
-99,1 %
2022/2021
996 tis. €
-86,8 %
2022/2021
0
-98,9 %
2022/2021
689 tis. €
-7,4 %
2021/2020
N/A

Zisk AUTO CAR - BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AUTO CAR - BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
13,17
0,43
0,02
1,79

Zisk pred zdanením AUTO CAR - BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AUTO CAR - BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AUTO CAR - BB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTO CAR - BB, s.r.o.


Konateľ AUTO CAR - BB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTO CAR - BB, s.r.o.


Predmet činnosti AUTO CAR - BB, s.r.o.


Kataster AUTO CAR - BB, s.r.o.


Skrátené výkazy AUTO CAR - BB, s.r.o.