Prehľad o organizácii
SOLUTION GATEWAY s.r.o. "v likvidácii"
Štúrova 5, 977 01 Brezno
36639176
2022024642
Nemá
nezistený
30.06.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SOLUTION GATEWAY s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOLUTION GATEWAY s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ SOLUTION GATEWAY s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor SOLUTION GATEWAY s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOLUTION GATEWAY s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti SOLUTION GATEWAY s.r.o. "v likvidácii"


Kataster SOLUTION GATEWAY s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy SOLUTION GATEWAY s.r.o. "v likvidácii"