Prehľad o organizácii
LAKANDA, s.r.o.
Limbova 7, 974 01 Banská Bystrica
36639184
2022031319
Nemá
nezistený
30.06.2005
03.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LAKANDA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LAKANDA, s.r.o.


Konateľ LAKANDA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LAKANDA, s.r.o.


Predmet činnosti LAKANDA, s.r.o.


Kataster LAKANDA, s.r.o.


Skrátené výkazy LAKANDA, s.r.o.