Prehľad o organizácii
SLIVKA group, s.r.o.
Mládežnícka 17, 960 01 Zvolen
36639192
2022026160
SK2022026160
3-4 zamestnanci
02.07.2005
Sťahovacie služby
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,23
1,72
20,9 %
41,3 tis. €
198,5 %
2022/2021
320 tis. €
17,7 %
2022/2021
0,18
164 %
2022/2021
2,66 mil. €
27 056,2 %
2022/2021
N/A

Zisk SLIVKA group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby SLIVKA group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
9,14
0,79
0,04
3,78

Zisk pred zdanením SLIVKA group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLIVKA group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SLIVKA group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLIVKA group, s.r.o.


Konateľ SLIVKA group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLIVKA group, s.r.o.


Predmet činnosti SLIVKA group, s.r.o.


Kataster SLIVKA group, s.r.o.


Skrátené výkazy SLIVKA group, s.r.o.