Prehľad o organizácii
LYONA, s.r.o.
Šoltésovej 6, 920 01 Hlohovec
36639206
2022027832
Nemá
nezistený
30.06.2005
10.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LYONA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LYONA, s.r.o.


Konateľ LYONA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LYONA, s.r.o.


Predmet činnosti LYONA, s.r.o.


Kataster LYONA, s.r.o.


Skrátené výkazy LYONA, s.r.o.