Prehľad o organizácii
FIBOS, s.r.o.
Malohontská 3/23, 979 01 Rimavská Sobota
36639214
2022028921
SK2022028921
nezistený
01.07.2005
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
0,66
0,02
118,4 %
-3,87 tis. €
-335,2 %
2022/2021
8,65 tis. €
-49,5 %
2022/2021
-0,12
-379,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FIBOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby FIBOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk
-0,88
-0,18
0,43
0,12

Zisk pred zdanením FIBOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA FIBOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod FIBOS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FIBOS, s.r.o.


Konateľ FIBOS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FIBOS, s.r.o.


Predmet činnosti FIBOS, s.r.o.


Kataster FIBOS, s.r.o.


Skrátené výkazy FIBOS, s.r.o.