Prehľad o organizácii
VENTO SERVIS, s.r.o.
Krátka 2518/1, 974 05 Banská Bystrica
36639222
2022031440
Nemá
nezistený
30.06.2005
Zemné práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,45
-0,66
3,03
31,4 %
-480 €
0 %
2017/2016
N/A
-0,45
-5 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk VENTO SERVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby VENTO SERVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,69
n/a
3,19

Zisk pred zdanením VENTO SERVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA VENTO SERVIS, s.r.o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VENTO SERVIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VENTO SERVIS, s.r.o.


Konateľ VENTO SERVIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VENTO SERVIS, s.r.o.


Predmet činnosti VENTO SERVIS, s.r.o.


Kataster VENTO SERVIS, s.r.o.


Skrátené výkazy VENTO SERVIS, s.r.o.