Prehľad o organizácii
G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.
V. P. Tótha 17, 960 01 Zvolen
36639231
2022026765
SK2022026765
5-9 zamestnancov
05.07.2005
Geodetické činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,1
3,83
18,4 %
14,2 tis. €
-36,2 %
2022/2021
196 tis. €
12,8 %
2022/2021
0,08
-41 %
2022/2021
53 tis. €
N/A

Zisk G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
21,74
0,82
0,33
5,03

Zisk pred zdanením G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


Konateľ G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


Predmet činnosti G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


Kataster G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o.