Prehľad o organizácii
NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“
ČSA 12/241, 967 01 Kremnica
36639249
2022037259
Nemá
nezistený
07.07.2005
14.09.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
1
0,79
103 %
-253 €
-120,3 %
2022/2021
N/A
-0,03
-125,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,03
n/a
0,97

Zisk pred zdanením NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


Konateľ NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


Likvidátor NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


Predmet činnosti NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


Kataster NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy NOVADERM s.r.o. „v likvidácii“