Prehľad o organizácii
two M s.r.o.
Okružná 3239, 900 01 Modra
36639257
2022032595
Nemá
nezistený
07.07.2005
19.12.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod two M s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie two M s.r.o.


Konateľ two M s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. two M s.r.o.


Správca konkurznej podstaty two M s.r.o.


Predmet činnosti two M s.r.o.


Kataster two M s.r.o.


Skrátené výkazy two M s.r.o.