Prehľad o organizácii
HAPUR-SK, s.r.o.
Priemyselná 29, 965 01 Žiar nad Hronom
36639273
2022030780
SK2022030780
nezistený
07.07.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
-149 €
0 %
2022/2021
N/A
-0,01
-1,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HAPUR-SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
-600 €
transparex.sk

Tržby HAPUR-SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
2,09
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením HAPUR-SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-100 €
-110 €
-120 €
-130 €
-140 €
-150 €
transparex.sk

EBITDA HAPUR-SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-0 €
-0,2 €
-0,4 €
-0,6 €
-0,8 €
-1 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HAPUR-SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HAPUR-SK, s.r.o.


Konateľ HAPUR-SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HAPUR-SK, s.r.o.


Predmet činnosti HAPUR-SK, s.r.o.


Kataster HAPUR-SK, s.r.o.


Skrátené výkazy HAPUR-SK, s.r.o.