Prehľad o organizácii
BENNY plus, s.r.o.
Lukavická 1362/9, 962 31 Lukavica
36639281
2022026116
Nemá
nezistený
07.07.2005
01.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BENNY plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BENNY plus, s.r.o.


Konateľ BENNY plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BENNY plus, s.r.o.


Predmet činnosti BENNY plus, s.r.o.


Kataster BENNY plus, s.r.o.


Skrátené výkazy BENNY plus, s.r.o.