Prehľad o organizácii
noPro BB, s.r.o.
Partizánska cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
36639290
2022027161
SK2022027161
nezistený
07.07.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,22
2,01
43,7 %
7,09 tis. €
350,9 %
2022/2021
21,7 tis. €
-3,8 %
2022/2021
0,12
293,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk noPro BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby noPro BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
4,88
0,56
0,27
2,29

Zisk pred zdanením noPro BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA noPro BB, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod noPro BB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie noPro BB, s.r.o.


Konateľ noPro BB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. noPro BB, s.r.o.


Predmet činnosti noPro BB, s.r.o.


Kataster noPro BB, s.r.o.


Skrátené výkazy noPro BB, s.r.o.