Prehľad o organizácii
TP- DIAMED s.r.o.
Ulica slnečná 133/14, 984 01 Lučenec - Malá Ves
36639303
2022040152
Nemá
2 zamestnanci
07.07.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,36
1,98
38,6 %
6,16 tis. €
80,8 %
2022/2021
88,9 tis. €
15,5 %
2022/2021
0,22
127,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TP- DIAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby TP- DIAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 tis. €
85 tis. €
80 tis. €
75 tis. €
70 tis. €
transparex.sk
2,6
0,61
0,15
2,79

Zisk pred zdanením TP- DIAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA TP- DIAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TP- DIAMED s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TP- DIAMED s.r.o.


Konateľ TP- DIAMED s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TP- DIAMED s.r.o.


Predmet činnosti TP- DIAMED s.r.o.


Kataster TP- DIAMED s.r.o.


Skrátené výkazy TP- DIAMED s.r.o.