Prehľad o organizácii
IZOTREND s.r.o.
Szabóova 502/18, 991 28 Vinica
36639320
2022031209
SK2022031209
5-9 zamestnancov
12.07.2005
Výroba ost.nekov.min.v.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,31
0,1
93,2 %
4,61 tis. €
109,1 %
2022/2021
446 tis. €
78 %
2022/2021
0,02
106,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk IZOTREND s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby IZOTREND s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
1,51
0,07
0,16
34,86

Zisk pred zdanením IZOTREND s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA IZOTREND s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod IZOTREND s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IZOTREND s.r.o.


Konateľ IZOTREND s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IZOTREND s.r.o.


Predmet činnosti IZOTREND s.r.o.


Kataster IZOTREND s.r.o.


Skrátené výkazy IZOTREND s.r.o.