Prehľad o organizácii
EU SECURITY, s.r.o.
Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
36639338
2022032573
Nemá
nezistený
12.07.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod EU SECURITY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EU SECURITY, s.r.o.


Konateľ EU SECURITY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EU SECURITY, s.r.o.


Predmet činnosti EU SECURITY, s.r.o.


Kataster EU SECURITY, s.r.o.


Skrátené výkazy EU SECURITY, s.r.o.