Prehľad o organizácii
G.S.DREVO s.r.o.
Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
36639346
2022030703
Nemá
nezistený
12.07.2005
19.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod G.S.DREVO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G.S.DREVO s.r.o.


Konateľ G.S.DREVO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G.S.DREVO s.r.o.


Predmet činnosti G.S.DREVO s.r.o.


Kataster G.S.DREVO s.r.o.


Skrátené výkazy G.S.DREVO s.r.o.