Prehľad o organizácii
eISOL, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36639354
2022033970
SK2022033970
1 zamestnanec
12.07.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
-0,01
0,33
131,3 %
207 €
253,3 %
2022/2021
147 tis. €
1,3 %
2022/2021
0
-99,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk eISOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby eISOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
-3,99
-0,31
0,14
0,76

Zisk pred zdanením eISOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA eISOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod eISOL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie eISOL, s.r.o.


Konateľ eISOL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. eISOL, s.r.o.


Predmet činnosti eISOL, s.r.o.


Kataster eISOL, s.r.o.


Skrátené výkazy eISOL, s.r.o.