Prehľad o organizácii
kvantita s.r.o.
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
36639362
2022032034
Nemá
nezistený
12.07.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,97
-3,12
2,7
37 %
-5,56 tis. €
-379,4 %
2016/2015
N/A
-1,97
-3 881,3 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk kvantita s.r.o.


2014
2015
2016
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby kvantita s.r.o.


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,63
n/a
2,7

Zisk pred zdanením kvantita s.r.o.


2014
2015
2016
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA kvantita s.r.o.


2014
2015
2016
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod kvantita s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie kvantita s.r.o.


Konateľ kvantita s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. kvantita s.r.o.


Predmet činnosti kvantita s.r.o.


Kataster kvantita s.r.o.


Skrátené výkazy kvantita s.r.o.