Prehľad o organizácii
EUSA, s.r.o.
Školská 6, 985 59 Vidiná
36639389
2022035499
Nemá
nezistený
13.07.2005
20.03.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod EUSA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUSA, s.r.o.


Konateľ EUSA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUSA, s.r.o.


Predmet činnosti EUSA, s.r.o.


Kataster EUSA, s.r.o.


Skrátené výkazy EUSA, s.r.o.