Prehľad o organizácii
AUTO VIBA s.r.o.
A. Jiráska 5339, 984 01 Lučenec
36639397
2022038227
SK2022038227
10-19 zamestnancov
13.07.2005
Predaj automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,18
0,01
69,4 %
69,2 tis. €
53 %
2022/2021
3,07 mil. €
14,9 %
2022/2021
0,06
20,6 %
2022/2021
821 tis. €
52,9 %
2022/2021
N/A

Zisk AUTO VIBA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AUTO VIBA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,8 mil. €
3,6 mil. €
3,4 mil. €
3,2 mil. €
3 mil. €
2,8 mil. €
2,6 mil. €
transparex.sk
5,78
0,31
0,01
1,02

Zisk pred zdanením AUTO VIBA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AUTO VIBA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AUTO VIBA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTO VIBA s.r.o.


Konateľ AUTO VIBA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTO VIBA s.r.o.


Predmet činnosti AUTO VIBA s.r.o.


Kataster AUTO VIBA s.r.o.


Skrátené výkazy AUTO VIBA s.r.o.