Prehľad o organizácii
AB Forwarding, s.r.o.
Horná 67, 974 01 Banská Bystrica
36639401
2022032232
Nemá
nezistený
13.07.2005
09.09.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
3,36
-0,16
0,05
2 153,8 %
3,82 tis. €
2 714,4 %
2021/2020
142 tis. €
-55,3 %
2021/2020
3,36
220 545,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AB Forwarding, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby AB Forwarding, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-20,54
n/a
0,05

Zisk pred zdanením AB Forwarding, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA AB Forwarding, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AB Forwarding, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AB Forwarding, s.r.o.


Konateľ AB Forwarding, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AB Forwarding, s.r.o.


Predmet činnosti AB Forwarding, s.r.o.


Kataster AB Forwarding, s.r.o.


Skrátené výkazy AB Forwarding, s.r.o.