Prehľad o organizácii
TEARS s.r.o.
Československej armády 37/69, 977 01 Brezno
36639419
2022031495
SK2022031495
5-9 zamestnancov
13.07.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TEARS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby TEARS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením TEARS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA TEARS s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TEARS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TEARS s.r.o.


Konateľ TEARS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TEARS s.r.o.


Predmet činnosti TEARS s.r.o.


Kataster TEARS s.r.o.


Skrátené výkazy TEARS s.r.o.