Prehľad o organizácii
Glas Trade, s.r.o.
Šafárikova 20, 982 01 Tornaľa
36639427
2022028019
Nemá
nezistený
13.07.2005
30.01.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Glas Trade, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Glas Trade, s.r.o.


Konateľ Glas Trade, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Glas Trade, s.r.o.


Predmet činnosti Glas Trade, s.r.o.


Kataster Glas Trade, s.r.o.


Skrátené výkazy Glas Trade, s.r.o.