Prehľad o organizácii
MP - B&B s.r.o.
966 81 Voznica
36639435
2022038909
Nemá
nezistený
13.07.2005
Výr.mlynských výrobkov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
-0,03
0,11
149,5 %
1,08 tis. €
354,8 %
2022/2021
25,6 tis. €
50,5 %
2022/2021
0,02
420,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MP - B&B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby MP - B&B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-5,16
-0,49
2,03
0,67

Zisk pred zdanením MP - B&B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA MP - B&B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MP - B&B s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MP - B&B s.r.o.


Konateľ MP - B&B s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MP - B&B s.r.o.


Predmet činnosti MP - B&B s.r.o.


Kataster MP - B&B s.r.o.


Skrátené výkazy MP - B&B s.r.o.