Prehľad o organizácii
NOSKO a spol.
SNP 33, 990 01 Veľký Krtíš
36639443
2022047214
Nemá
nezistený
13.07.2005
05.02.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk NOSKO a spol.


2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby NOSKO a spol.


2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením NOSKO a spol.


2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA NOSKO a spol.


2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NOSKO a spol.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOSKO a spol.


Spoločník NOSKO a spol.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NOSKO a spol.


Predmet činnosti NOSKO a spol.


Kataster NOSKO a spol.


Skrátené výkazy NOSKO a spol.