Prehľad o organizácii
BRANIX s.r.o.
Severná 5, 974 01 Banská Bystrica
36639451
2022036401
Nemá
nezistený
13.07.2005
05.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BRANIX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BRANIX s.r.o.


Konateľ BRANIX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BRANIX s.r.o.


Predmet činnosti BRANIX s.r.o.


Kataster BRANIX s.r.o.


Skrátené výkazy BRANIX s.r.o.