Prehľad o organizácii
NEXYMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP 9, 974 01 Banská Bystrica
36639460
2022034234
Nemá
nezistený
14.07.2005
25.10.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod NEXYMEDIA spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NEXYMEDIA spol. s r.o.


Konateľ NEXYMEDIA spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NEXYMEDIA spol. s r.o.


Predmet činnosti NEXYMEDIA spol. s r.o.


Kataster NEXYMEDIA spol. s r.o.


Skrátené výkazy NEXYMEDIA spol. s r.o.