Prehľad o organizácii
TADMUR s.r.o.
Horná 14021/61A, 974 01 Banská Bystrica
36639478
2022035081
Nemá
3-4 zamestnanci
14.07.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
1,01
70,6 %
1,8 tis. €
-97,8 %
2022/2021
186 tis. €
-33 %
2022/2021
0
-98,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TADMUR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby TADMUR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
24,13
0,29
n/a
1,75

Zisk pred zdanením TADMUR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA TADMUR s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TADMUR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TADMUR s.r.o.


Konateľ TADMUR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TADMUR s.r.o.


Predmet činnosti TADMUR s.r.o.


Kataster TADMUR s.r.o.


Skrátené výkazy TADMUR s.r.o.