Prehľad o organizácii
TOP TEP, s.r.o.
Lipová 2710/59, 974 01 Banská Bystrica 1
36639486
2022032947
Nemá
nezistený
14.07.2005
05.04.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,23
-960 €
-410,6 %
2015/2014
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TOP TEP, s.r.o.


2014
2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby TOP TEP, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,37
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením TOP TEP, s.r.o.


2014
2015
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

EBITDA TOP TEP, s.r.o.


2014
2015
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TOP TEP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOP TEP, s.r.o.


Konateľ TOP TEP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOP TEP, s.r.o.


Predmet činnosti TOP TEP, s.r.o.


Kataster TOP TEP, s.r.o.


Skrátené výkazy TOP TEP, s.r.o.