Prehľad o organizácii
GRAND REAL, s.r.o.
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
36639494
2022031517
Nemá
nezistený
16.07.2005
13.03.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod GRAND REAL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GRAND REAL, s.r.o.


Konateľ GRAND REAL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GRAND REAL, s.r.o.


Predmet činnosti GRAND REAL, s.r.o.


Kataster GRAND REAL, s.r.o.


Skrátené výkazy GRAND REAL, s.r.o.