Prehľad o organizácii
Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"
ul. J. Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen
36639508
2022032672
Nemá
nezistený
15.07.2005
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"


Konateľ Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"


Člen dozorného orgánu Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"


Kataster Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Zvolenské noviny, spol. s r.o. "v likvidácii"