Prehľad o organizácii
BP Kapitál, s.r.o. " v konkurze"
Olbrachtova 1, 984 01 Lučenec
36639516
2022034619
Nemá
nezistený
16.07.2005
25.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BP Kapitál, s.r.o. " v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BP Kapitál, s.r.o. " v konkurze"


Konateľ BP Kapitál, s.r.o. " v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BP Kapitál, s.r.o. " v konkurze"


Správca konkurznej podstaty BP Kapitál, s.r.o. " v konkurze"


Predmet činnosti BP Kapitál, s.r.o. " v konkurze"


Kataster BP Kapitál, s.r.o. " v konkurze"


Skrátené výkazy BP Kapitál, s.r.o. " v konkurze"