Prehľad o organizácii
AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava
36639524
2022047071
SK2022047071
25-49 zamestnancov
16.07.2005
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
0,2
0,08
103,5 %
-16 tis. €
90,4 %
2022/2021
2,93 mil. €
22,3 %
2022/2021
-0,01
90,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
-11,85
-0,03
0,09
0,32

Zisk pred zdanením AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


Konateľ AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


Predmet činnosti AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


Kataster AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.


Skrátené výkazy AUTOTEST BRATISLAVA, s.r.o.