Prehľad o organizácii
KABINA s.r.o.
Dr. Jánskeho 443/13A, 965 01 Žiar nad Hronom
36639541
2022037523
Nemá
nezistený
18.07.2005
28.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod KABINA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KABINA s.r.o.


Konateľ KABINA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KABINA s.r.o.


Predmet činnosti KABINA s.r.o.


Kataster KABINA s.r.o.


Skrátené výkazy KABINA s.r.o.