Prehľad o organizácii
PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o.
972 15 Kľačno
36639559
Nemá
nezistený
16.07.2005
06.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy PROPERTY INVESTMENT SLOVAKIA, s.r.o.