Prehľad o organizácii
PROPERTY COMPANY, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 2, 974 01 Banská Bystrica
36639567
2022033640
Nemá
nezistený
16.07.2005
13.11.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
0,26
0,21
121,7 %
-9,02 tis. €
-708,6 %
2017/2016
1,25 tis. €
-94,5 %
2017/2016
-0,06
-686,3 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk PROPERTY COMPANY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby PROPERTY COMPANY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-5,15
-0,22
93,35
0,82

Zisk pred zdanením PROPERTY COMPANY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROPERTY COMPANY, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PROPERTY COMPANY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROPERTY COMPANY, s.r.o.


Konateľ PROPERTY COMPANY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROPERTY COMPANY, s.r.o.


Predmet činnosti PROPERTY COMPANY, s.r.o.


Kataster PROPERTY COMPANY, s.r.o.


Skrátené výkazy PROPERTY COMPANY, s.r.o.