Prehľad o organizácii
Capital Credit, spol. s r.o.
Môtovská 276, 960 01 Zvolen
36639575
2022040317
Nemá
nezistený
16.07.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Capital Credit, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Capital Credit, spol. s r.o.


Konateľ Capital Credit, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Capital Credit, spol. s r.o.


Predmet činnosti Capital Credit, spol. s r.o.


Kataster Capital Credit, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Capital Credit, spol. s r.o.