Prehľad o organizácii
KREATIV SK s. r. o.
Jesenského 49/23, 943 01 Štúrovo
36639583
2022035114
Nemá
nezistený
16.07.2005
18.01.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,29
0,4
0
172,4 %
-3,75 tis. €
-161 %
2016/2015
N/A
-0,29
-424,7 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk KREATIV SK s. r. o.


2014
2015
2016
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby KREATIV SK s. r. o.


2014
2015
2016
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,43
-0,72
n/a
0,58

Zisk pred zdanením KREATIV SK s. r. o.


2014
2015
2016
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA KREATIV SK s. r. o.


2014
2015
2016
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod KREATIV SK s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KREATIV SK s. r. o.


Konateľ KREATIV SK s. r. o.


Likvidátor KREATIV SK s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KREATIV SK s. r. o.


Predmet činnosti KREATIV SK s. r. o.


Kataster KREATIV SK s. r. o.


Skrátené výkazy KREATIV SK s. r. o.