Prehľad o organizácii
HORTECH, s.r.o.
966 04 Horná Ždaňa
36639591
2022039657
SK2022039657
3-4 zamestnanci
19.07.2005
Stolárske práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,04
3,63
9,7 %
7,63 tis. €
201 tis. €
0,04
N/A
N/A

Zisk HORTECH, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HORTECH, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
26,45
0,9
0,07
76,09

Zisk pred zdanením HORTECH, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HORTECH, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HORTECH, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HORTECH, s.r.o.


Konateľ HORTECH, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HORTECH, s.r.o.


Predmet činnosti HORTECH, s.r.o.


Kataster HORTECH, s.r.o.


Skrátené výkazy HORTECH, s.r.o.