Prehľad o organizácii
AXOL, s.r.o.
Kollárova 40, 968 01 Nová Baňa
36639605
2022035708
SK2022035708
5-9 zamestnancov
19.07.2005
Maloobchod s dielmi voz.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,09
0,63
33,2 %
36,7 tis. €
-47,2 %
2022/2021
1,57 mil. €
14,8 %
2022/2021
0,06
-50,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AXOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AXOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
58,77
0,67
0,08
2,09

Zisk pred zdanením AXOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AXOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AXOL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AXOL, s.r.o.


Konateľ AXOL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AXOL, s.r.o.


Predmet činnosti AXOL, s.r.o.


Kataster AXOL, s.r.o.


Skrátené výkazy AXOL, s.r.o.