Prehľad o organizácii
SOLLARIS, s.r.o.
A. S. Jegorova 547/9, 984 01 Lučenec - Opatová
36639613
2022033365
Nemá
nezistený
20.07.2005
13.01.2024
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
0,1
0,14
133,7 %
-480 €
50 %
2016/2015
N/A
-0,03
50 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk SOLLARIS, s.r.o.


2014
2015
2016
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby SOLLARIS, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,74
-0,34
n/a
0,16

Zisk pred zdanením SOLLARIS, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA SOLLARIS, s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SOLLARIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOLLARIS, s.r.o.


Konateľ SOLLARIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOLLARIS, s.r.o.


Predmet činnosti SOLLARIS, s.r.o.


Kataster SOLLARIS, s.r.o.


Skrátené výkazy SOLLARIS, s.r.o.