Prehľad o organizácii
DREAM MEDIA s.r.o.
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
36639621
2022036049
Nemá
nezistený
20.07.2005
19.05.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod DREAM MEDIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREAM MEDIA s.r.o.


Konateľ DREAM MEDIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREAM MEDIA s.r.o.


Predmet činnosti DREAM MEDIA s.r.o.


Kataster DREAM MEDIA s.r.o.


Skrátené výkazy DREAM MEDIA s.r.o.