Prehľad o organizácii
ADVIS, s.r.o.
Maša 439/18, 050 01 Revúca
36639630
2022039558
SK2022039558
2 zamestnanci
20.07.2005
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,54
1
67,8 %
198 tis. €
1 276,7 %
2022/2021
3,21 mil. €
167 %
2022/2021
0,17
859,6 %
2022/2021
2,88 mil. €
3 119,5 %
2021/2020
N/A

Zisk ADVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ADVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
55,7
0,32
0
1,11

Zisk pred zdanením ADVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ADVIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ADVIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ADVIS, s.r.o.


Konateľ ADVIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ADVIS, s.r.o.


Predmet činnosti ADVIS, s.r.o.


Kataster ADVIS, s.r.o.


Skrátené výkazy ADVIS, s.r.o.