Prehľad o organizácii
TICANA s.r.o.
Školská 135/4, 977 01 Brezno
36639648
2022035983
Nemá
nezistený
20.07.2005
08.09.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod TICANA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TICANA s.r.o.


Konateľ TICANA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TICANA s.r.o.


Predmet činnosti TICANA s.r.o.


Kataster TICANA s.r.o.


Skrátené výkazy TICANA s.r.o.