Prehľad o organizácii
MYBONE, s.r.o.
Podháj 53, 974 05 Banská Bystrica
36639656
2022033607
Nemá
nezistený
21.07.2005
15.10.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod MYBONE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MYBONE, s.r.o.


Konateľ MYBONE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MYBONE, s.r.o.


Predmet činnosti MYBONE, s.r.o.


Kataster MYBONE, s.r.o.


Skrátené výkazy MYBONE, s.r.o.